Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008

#110. Αριστοτέλους

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008

#109. Modena

Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2008

#108. Ρώμη

Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2008

#107. Θεσσαλονίκη

Τρίτη 1 Ιανουαρίου 2008

#106. Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ