Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

#238. Leuven

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2009

#237. Θεσσαλονίκη

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009

#236. Αιγαίο

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2009

#235. Αθήνα

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009

#234. Νέα Υόρκη

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2009

#233. Λονδίνο

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2009

#232. Βρυξέλλες