Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2008

#110. Αριστοτέλους

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

#109. Modena

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2008

#108. Ρώμη

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2008

#107. Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2008

#106. Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ