Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2008

#149. Θεσσαλονίκη

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2008

#148. Βέλγιο

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

#147. Leuven

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2008

#146. Θεσσαλονίκη

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2008

#145. Vervier, Βέλγιο

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2008

#144. Βερολίνο

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

#143. Θεσσαλονίκη