Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

#238. Leuven

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

#237. Θεσσαλονίκη

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

#236. Αιγαίο

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

#235. Αθήνα

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

#234. Νέα Υόρκη

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2009

#233. Λονδίνο

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

#232. Βρυξέλλες