Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

#216. Βερολίνο

(Τείχος του Βερολίνου)

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

#215. Leuven

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

#214. Θεσσαλονίκη