Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

#175. Αιγαίο

Σχόλια/Συζήτηση (#3)

(Προηγούμενα σχόλια: Κάτω από την #150 και την #100)

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

#174. Πράγα

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009

#173. Λιέγη

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

#172. Λευκάδα

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2009

#171. Δουβλίνο

Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

#170. Θεσσαλονίκη