Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

#142. Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2008

#141. Βενετία

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2008

#140. Μιλάνο

Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2008

#139. Τήνος

Κυριακή, 10 Αυγούστου 2008

#138. Θεσσαλονίκη

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2008

#137. Βενετία