Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2006

#33. Αριστοτέλους, 31 Δεκεμβρίου 2002