Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2007

#46. Θεσσαλονίκη, Αγίας Σοφίας