Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2007

#38. Θεσσαλονίκη, Σινέ Έσπερος