Δευτέρα, 7 Μαΐου 2007

#71. Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφία