Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2007

#96. Θεσσαλονίκη

[Με αφορμή τις σημερινές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ]