Σάββατο, 22 Μαρτίου 2008

#119. Θεσσαλονίκη

[Aναφορά σε αυτή την φωτογραφία του Henri Cartier-Bresson]