Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

#131. Θεσσαλονίκη, Σινέ Βακούρα