Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2008

#145. Vervier, Βέλγιο