Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2009

#176. Αθήνα, Καθαρά Δευτέρα