Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

#193. Charlottesville, Virginia