Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

#216. Βερολίνο

(Τείχος του Βερολίνου)