Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

#250. Αθήνα, Καθαρά Δευτέρα