Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

#304. Θεσσαλονίκη

(Δημοτικές εκλογές 2002)