Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

#309. Charlottesville, Virginia