Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

#354. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2001