Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2006

#30. Θεσσαλονίκη, Πλατεία