Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2006

#31. Αθήνα, Χριστούγεννα