Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

#356. Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2009