Κυριακή, 12 Ιουνίου 2011

#357. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2007