Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

#359. Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2007