Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

#358. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2002